Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Nedergermaanse Limes

Legio II Augusta en castellum Albaniana
30-07-2023
Legio II Augusta en castellum Albaniana

Is er een verband tussen een beroemd Romeins legioen en een castellum in een uithoek van het Romeinse Rijk? Nee, niet...

LEES MEER
Rekruten voor het leger
22-06-2023
Rekruten voor het leger

In het Nedergermaanse gebied worden rekruten voor het Romeinse leger in de omgeving van Keulen, de hoofdstad van Germania...

LEES MEER
Met het oog op de scheepvaart
22-03-2023
Met het oog op de scheepvaart

Het Alphense castellum Albaniana is gebouwd in 41, met als bouwheer keizer Caligula, en heeft als taak het bewaken van de...

LEES MEER
Oog van Koudekerk
14-03-2023
Oog van Koudekerk

In de Romeinse tijd splitst de rivier Rijn voor Koudekerk in twee grote stroomgeulen. Een stukje verderop komen de twee stromen...

LEES MEER
Veertien kilometer Romeinse Rijngrens
31-01-2023
Veertien kilometer Romeinse Rijngrens

De grens van het Romeinse Rijk, de Limes, is in het jaar 47 door keizer Claudius vastgelegd op de rivier Rijn. De hoofdstroom in...

LEES MEER
Caligula en de verovering van Britannia
28-11-2022
Caligula en de verovering van Britannia

Sinds de opgravingen van Albaniana (1998-2002) lijkt het erop dat keizer Caligula echt van plan was om Britannia te veroveren. Nu...

LEES MEER
Bevolkingspolitiek in de Rijndelta
14-11-2022
Bevolkingspolitiek in de Rijndelta

Dat ‘de’ Romeinen aan agressieve bevolkingspolitiek doen, is wel duidelijk. Zij plegen genocide, verplaatsen groepen...

LEES MEER
Romeinse tuin
24-10-2022
Romeinse tuin

Het idee om een tuin aan te leggen, is typisch Romeins. De tuin wordt keurig aangelegd volgens een net patroon. Bij strokenhuizen...

LEES MEER
Romeinse strokenhuizen
06-10-2022
Romeinse strokenhuizen

In het hele noordwesten van het Romeinse Rijk worden woningen in de kampdorpen (vici) bij de castella op ongeveer dezelfde manier...

LEES MEER