“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Legio Secunda Augusta

Legio Secunda Augusta

24 oktober 2021

Legio Secunda Augusta is een levende geschiedenis groep die het Romeinse en inheemse leven uitbeeldt in Nederland tussen 50 en 150 na het begin van de jaartelling. De groep is jaarlijks te zien op festivals, bij musea en tijdens themabijeenkomsten over het Romeinse verleden.

De kracht van Legio Secunda Augusta is haar diversiteit. De groep heeft niet alleen militairen die het Romeinse soldatenleven laten zien, maar ook burgers met hun bezigheden als leer bewerken, kleding maken, koken, mozaïek leggen en masseren.

De militaire afdeling bestaat naast de herkenbare romeinse legionairs ook uit auxilia, oftewel de hulptroepen die uit de regio kunnen komen, maar ook uit de vele andere windstreken van het Romeinse Rijk.

Deze diversiteit maakt een optreden van Legio Secunda Augusta tot een kleurrijk en leerzaam schouwspel voor jong en oud, met voor iedereen wel iets interessants om naar te luisteren, naar te vragen of gewoon om naar te kijken.

Meer weten over Legio Secunda Augusta? Kijk dan op www.legioiiavg.nl 

Foto's Maikel van der Knaap

Legio Secunda Augusta staatsie.jpg