“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Nedergermaanse Limes

De rivier bewaken
17-02-2022
De rivier bewaken

In de tussen de castella gelegen wachttorens bewaken soldaten de Limes. In de corridor waar Albaniana en Nigrum Pullum liggen,...

LEES MEER
Wachttorens
16-02-2022
Wachttorens

Tussen de castella langs de Limes, de Romeinse Rijksgrens, staan wachttorens. Deze worden ingezet om de grens te bewaken, maar...

LEES MEER
Waterwerken in de Rijn
15-02-2022
Waterwerken in de Rijn

In de Romeinse tijd is de Oude Rijn de hoofdstroom van de rivier. Dit komt door generaal Drusus. Deze heeft nogal wat waterwerken...

LEES MEER
Mast of trekpaal
09-02-2022
Mast of trekpaal

De transportschepen die bij Zwammerdam zijn gevonden, hebben een masthouder. Op de schepen staat een mast met een vierkant zeil...

LEES MEER
Koudekerk aan den Rijn
07-02-2022
Koudekerk aan den Rijn

Rond het begin van de jaartelling is er een agrarische nederzetting in het huidige Koudekerk. De boerderij ligt op de noordelijke...

LEES MEER
Lokale wegen langs de Limes
02-02-2022
Lokale wegen langs de Limes

De Limesweg, het grenspad, wordt vooral gebruikt door het Romeinse leger. De lokale boerenbevolking - Cananefaten, Frisii en...

LEES MEER
Cananefaten in de kuststreek
02-01-2022
Cananefaten in de kuststreek

Halverwege de eerste eeuw verschijnen de Cananefaten in de kuststreek langs de Noordzee. Ergens in de derde eeuw zijn ze van de...

LEES MEER
Hulptroepen langs de grens
30-12-2021
Hulptroepen langs de grens

De castella langs de Nedergermaanse Limes in de Rijndelta worden bemand door auxiliari oftewel hulptroepen. Na de Bataafse...

LEES MEER
Limes
30-12-2021
Limes

In latere tijden krijgt de Romeinse noordgrens de naam Limes. Het woord Limes wordt uitgesproken als lie-mes. De betekenis is...

LEES MEER