“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Nedergermaanse Limes

Bewaking scheepvaart en Limes
22-03-2023
Bewaking scheepvaart en Limes

Het Alphense castellum Albaniana is gebouwd in 41, met als bouwheer keizer Caligula, en heeft als taak het bewaken van de...

LEES MEER
Oog van Koudekerk
14-03-2023
Oog van Koudekerk

In de Romeinse tijd splitst de rivier Rijn voor Koudekerk in twee grote stroomgeulen. Een stukje verderop komen de twee stromen...

LEES MEER
Veertien kilometer Romeinse Rijngrens
31-01-2023
Veertien kilometer Romeinse Rijngrens

De grens van het Romeinse Rijk, de Limes, is in het jaar 47 door keizer Claudius vastgelegd op de rivier Rijn. De hoofdstroom in...

LEES MEER
Caligula en de verovering van Britannia
28-11-2022
Caligula en de verovering van Britannia

Sinds de opgravingen van Albaniana (1998-2002) lijkt het erop dat keizer Caligula echt van plan was om Britannia te veroveren. Nu...

LEES MEER
Bevolkingspolitiek in de Rijndelta
14-11-2022
Bevolkingspolitiek in de Rijndelta

Dat ‘de’ Romeinen aan agressieve bevolkingspolitiek doen, is wel duidelijk. Zij plegen genocide, verplaatsen groepen...

LEES MEER
Romeinse tuin
24-10-2022
Romeinse tuin

Het idee om een tuin aan te leggen, is typisch Romeins. De tuin wordt keurig aangelegd volgens een net patroon. Bij strokenhuizen...

LEES MEER
Strokenhuizen
06-10-2022
Strokenhuizen

In het hele noordwesten van het Romeinse Rijk worden woningen in de kampdorpen (vici) bij de castella op ongeveer dezelfde manier...

LEES MEER
Rijtjeshuizen
05-10-2022
Rijtjeshuizen

In de steden staan verschillende soorten huizen. Typisch kleinsteeds zijn de rijtjeshuizen. Soms staan er lange smalle woningen,...

LEES MEER
Het landschap in de Romeinse tijd
26-09-2022
Het landschap in de Romeinse tijd

Als de Romeinen zich in de Rijndelta vestigen wonen hier al duizenden jaren boeren op de oeverwallen. Zij laten hun vee grazen op...

LEES MEER