Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Oog van Koudekerk

Oog van Koudekerk

14 maart 2023

In de Romeinse tijd splitst de rivier Rijn voor Koudekerk in twee grote stroomgeulen. Een stukje verderop komen de twee stromen weer bij elkaar en splitsen dan opnieuw. De stromen vormen zo het Oog van Koudekerk. Dit is nog altijd zichtbaar in het landschap als Oude Rijn en Lagewaardse Wetering rond een ‘eiland’.

Het Oog van Koudekerk heeft als noordelijke grens de Lagewaardse Wetering. Deze begint naast de Maximabrug langs de Landlustweg en volgt verder de Lagewaard. Het eiland eindigt op de kruising van Lagewaard en Hoogewaard. De Lagewaardse Wetering is een middeleeuwse wetering die de loop van de oudere Luttike Rijn volgt, maar iets noordelijker is aangelegd ter vervanging van de Luttike Rijn omdat deze in de middeleeuwen dicht slibde.

Net als in andere gebieden vlak langs de Oude Rijn is in de omgeving van het Oog van Koudekerk geen veen afgegraven. Er ligt langs de rivier namelijk geen veen- maar kleigrond. Voor en in de Romeinse tijd wordt klei enerzijds afgezet door de rivier als deze overstroomt of van loop verandert. Anderzijds ligt Koudekerk in het getijdengebied van de Rijn, dus wordt klei afgezet als de zee binnenstroomt.

De illustratie is een uitsnede van de paleogeografische kaart van Marieke van Dinter (citaat)