“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Museumpark Archeon

Museumpark Archeon

25 oktober 2021

Onder de paraplu van Archeon Novum vallen verschillende musea, een restauratiewerf en horeca-activiteiten. De erkende musea zijn het Romeins Museum (2011) en Museumpark Archeon (2016). Daarnaast is op het terrein van het museumpark ook de Zwammerdam Restauratiewerf gevestigd. Bovendien wordt ernaar gestreefd om op termijn een Nationaal Romeins Scheepvaart Museum te openen.

De museale collectie van het Romeins Museum bestaat uit vondsten uit Alphen aan den Rijn en Zuid-Holland. Ook wordt door middel van reconstructies, films en andere presentaties uitgelegd hoe en door wie de vondsten in de Romeinse tijd zijn gebruikt.

De Schepen van Zwammerdam vormen samen een Rijkscollectie en zijn derhalve in eigendom van de Rijksoverheid. De collectie van zes schepen wordt voor de Rijksoverheid ‘live’ gerestaureerd in de Restauratiewerf. Het gaat hierbij om de originele geconserveerde schepen. Twee schepen zijn in de Restauratiewerf te zien en een boomstamkano is in het Romeins Museum tentoongesteld.

In Museumpark Archeon zijn ruim veertig reconstructies gemaakt van gebouwen die in het verre verleden precies zo in Nederland hebben gestaan. De reconstructies zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
In de gebouwen ‘wonen’ de archeotolken, die als gidsen dienen. Zij vertellen over de historie en demonstreren ambachten en het dagelijks leven passend bij de betreffende locatie. Bijzonder is onder meer de reconstructie in de Romeinse afdeling van een poortgebouw en een deel van de oudste Romeinse muur die is opgegraven in het Alphense Stadshart.
Naast het ‘gewone’ leven zijn er ook bijzondere demonstraties te zien, bijvoorbeeld middeleeuws smeden of prehistorisch vuur maken, en zijn er elk weekend evenementen. Elke dag eindigt met een Romeins gladiatorengevecht in de grote Arena.

Archeon heeft een grote educatieve functie en is alom gerespecteerd in binnen- en buitenland. Het museum is lid van verschillende internationale archeologische organisaties en is pleitbezorger voor de erkenning van de Nedergermaanse Romeinse grens als internationaal Wereld Erfgoed.

Meer weten over Archeon en haar activiteiten? Kijk dan op www.archeon.nl.

Archeon uitreiking Thea Beckmanprijs 2021 Herberg.JPG

Op de bovenste foto Romeinse militaire demonstratie tijdens Romeinse Weken 2014 in de Arena van Museumpark Archeon

Op de onderste foto de winnaars van de Thea Beckmanprijs 2021 voor de Herberg in Museumpark Archeon