Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Kampvolgers van een Romeins leger

Kampvolgers van een Romeins leger

30 juli 2023

Een grote verplaatsing van Romeinse legertroepen gaat in colonne. De colonne bestaat uit marcherende soldaten, officieren te paard en een bagagetrein met pakezels en karren en kampvolgers. De in deze tros meegenomen goederen zijn onder meer tenten, grote wapens, gereedschappen, persoonlijke bezittingen en vooral drank en voedsel.

Als een legioen of een cohort hulptroepen naar een nieuwe standplaats vertrekt, is er een grote bagagetrein. Alle spullen voor het opslaan van een kamp worden meegenomen. Dat zijn niet alleen tenten, maar bijvoorbeeld ook een provisorische verdediging van tweezijdig gepunte palen, de sudes.

Daarnaast is er ook gereedschap nodig om het kamp op te bouwen en heeft iedereen persoonlijke spulletjes zoals kookgerei bij zich. En natuurlijk is er het nodige wapentuig. Naast zwaard, speer en schild gaat het ook om grotere wapens zoals een scorpio en ballista.

Muilezels

De goederen worden vervoerd door pakezels en op karren getrokken door muilezels. De ezels zijn sterker dan paarden en hebben relatief minder nodig om goed te kunnen functioneren. Soms zijn er ossen om grote wagens te trekken. De menners zijn meestal slaven of bedienden.

Wegen

De ruime Romeinse wegen zijn gemakkelijk om van A naar B te komen. Aan de grenzen en in ongunstig heuvelachtig of moerassig terrein ligt dat anders. In de grensgebieden zijn vaak helemaal nog geen wegen aangelegd, dat is nu juist een taak die het Romeinse leger op zich neemt. Dan moet gebruik worden gemaakt van goed begaanbaar terrein, bestaande paden van de lokale bevolking en vooral van waterwegen.

Voedsel

Het leger is voor een groot deel zelfvoorzienend. Er wordt in ieder geval een redelijke hoeveelheid aan voeding op de karren vervoerd. Ook water, wijn en bier worden meegenomen. Paarden kunnen grazen, maar hier is relatief veel tijd voor nodig. Er wordt ook gebruikgemaakt van wat het land biedt. Bewoonde gebieden moeten bevoorrading afstaan.

Bagagetrein

Naast de goederen zijn er ook veel mensen in de bagagetrein oftewel de tros. Er zijn sowieso menners nodig voor de vele wagens en begeleiders van de pakezels. Daarnaast zijn er ambachtslieden nodig en worden sommige werkzaamheden alleen door burgers verricht. Er zijn slaven en bedienden die met hun meesters meekomen. Maar ook vrouwen, en kinderen, van soldaten reizen mee. Eenmaal op de nieuwe standplaats aangekomen, zijn deze kampvolgers de eerste bewoners van een kampdorp oftewel een vicus.