Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Slaven in het leger

Slaven in het leger

11 februari 2022

Slaven zijn in het Romeinse Rijk heel normaal. Ook in het leger. Dienst doen in het leger mogen zij overigens niet. Maar er worden wel degelijk slaven ingezet voor klussen en klusjes.

In Vindolanda, langs de Muur van Hadrianus, waar veel schrijftabletten zijn gevonden, zijn ook briefjes van slaven en aan slaven aangetroffen. Boodschappenlijstje bijvoorbeeld. Dat laat meteen zien dat er slaven zijn die kunnen lezen en schrijven. Sterker nog: sommige slaven zijn wat wij geleerd zouden noemen.

Slaven in het Romeinse Rijk kunnen allerlei functies vervullen. Van gladiator tot ambachtsman. Van schoonmaker tot huisbediende. Van huisonderwijzer tot beheerder van een productievilla. Zij kunnen ook zelf geld verdienen en rijk worden.

In de woning van de prefect, de kampcommandant, wordt de huishouding gerund door diens echtgenote. Maar de bedienden zijn over het algemeen slaven. Ook andere officieren kunnen een slaaf hebben voor het doen van klusjes.

Op de foto een slaaf die op een brief van de officier wacht