“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Veldtekens

Veldtekens

29 maart 2022

Elk cohort van de hulptroepen heeft haar eigen tekens. Zij hebben een cohortstandaard met bovenop een metalen hand en langs de schacht de veldtekens. Ook hebben zij een vlag met hun eigen symbool. Deze standaards hebben ook een religieuze betekenis.

Elk cohort heeft in de keizertijd een eigen standaard. Dit geldt zowel voor de cohorten van een legioen als voor de zelfstandige cohorten van de auxiliari, de hulptroepen. De standaard van een cohort bestaat uit een houten lans, waarbij de metalen speerpunt is vervangen door een metalen hand. De hand heeft als symbolische betekenis het afleggen van de eed van trouw. Onder de hand is een rechthoekige metalen plaat bevestigd met de naam van het cohort.

In Albaniana is tussen 70 en 120 het zesde cohort van de Breuci gelegerd. Dan staan op de plaat in ieder geval de letters COH en het nummer van het cohort, in dit geval VI. Een optie is dat ook de letters BREV op de plaat staan en dan wordt het COH BREV VI of BREV COH VI.

Veldtekens

Onder de naamplaat van het cohort zijn ronde zilverkleurige metalen schijven aangebracht. Dit zijn eretekens. Niet elk cohort heeft er evenveel of dezelfde, het hangt er vanaf welke eretekens een cohort heeft gekregen. Als onderste teken is vaak een sikkelvormige maan aangebracht.

Deze veldtekens hebben ook een religieuze betekenis. Zij staan daarom altijd in een heiligdom. In het veld is dit een schrijn bij de tent van de bevelhebber. In een castellum gaat het om het vaandelheiligdom in de basilica van het hoofdkwartier.

Signifer

Een signifer is in het algemeen een vaandeldrager. Cohorten van de hulptroepen, zoals gelegerd in Albaniana, zijn geheel zelfstandig. Daarom draagt de signifer van een cohort de cohortstandaard met de veldtekens. Deze signifer is ook herkenbaar aan een dierenhuid die over de helm wordt gedragen. De signifer heeft meer taken als (onder)officier in het cohort.

Vlag

De naam en het symbool van het cohort staan ook op een vlag. De vaandeldrager met de vlag heet vexillarius. Als teken wordt vaak voor een symbool uit de dierenriem gekozen.

40 Veldtekens 2.jpg