Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Auxiliari

Auxiliari

01 januari 2022

Naast de gewone Romeinse infanterie en cavalerie dienen huurlingen in het Romeinse leger en er zijn groepen niet-romeinen. De groep niet-romeinen wordt auxilia genoemd, vrij vertaald als  hulptroepen. In Albaniana zitten onder meer auxiliari uit het noorden van Kroatië en later uit het Donaugebied.

In de vroege keizertijd gaan vrije mannen uit het hele Romeinse Rijk bij de auxiliari oftewel hulptroepen. Zij krijgen aan het einde van hun diensttijd als beloning het Romeins staatsburgerschap. Dat verandert pas onder keizer Caracalla die in 212 invoert dat iedere vrije man het staatsburgerschap krijgt.

Groepen

Wie zijn deze auxiliari en waar zitten ze? Het eerlijke antwoord is dat dat niet echt bekend is.

Over het algemeen gaat het om groepen die gezamenlijk met hun eigen leiders in het Romeinse leger aantreden. Verschillende stammen of regionale groepen betalen namelijk geen belasting maar leveren rekruten voor het leger. Deze groepen vormen vervolgens een zelfstandig cohort, dus zonder dat zij onderdeel zijn van een legioen. Het is niet altijd bekend waar en wanneer deze cohorten gestationeerd zijn.

Na het Vierkeizerjaar mogen deze cohorten niet meer in de buurt van hun thuislanden dienen. Zij worden over het hele Rijk verspreid. Dat is bekend door vondsten uit archeologische opgravingen.

Bataven in Vindolanda

Zo worden de Bataven onder meer gestationeerd in Vindolanda in Britannia. De daar gevonden schrijftabletten zijn grotendeels tussen de jaren 92 en 103 beschreven. Veel van de correspondentie is afkomstig van Flavius Cerialis, de prefect van het negende cohort van de Bataven.

Breuci in Albaniana ♥

In de tweede en de derde eeuw zijn veel auxiliari in het Alphense castellum uit het Donaugebied afkomstig. Uit Albaniana komen vondsten, bijvoorbeeld borden, waarop de namen van de eigenaar staan. Veel van deze namen komen in de eerste eeuwen van de jaartelling in het Donaugebied voor.

Tussen 70 en 120 zit in Albaniana het Cohors VI Breucorum. Dat is bekend omdat hun stempel of keurmerk in bakstenen en dakpannen uit deze periode is gevonden. Dit cohort is een infanterie-eenheid afkomstig uit Pannonië. Deze streek ligt in het Balkangebied, het huidige noorden van Kroatië en zuiden van Hongarije.