Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Schildpad

Schildpad

15 maart 2023

De testudo oftewel de schildpad is een bekende Romeinse formatie waarbij een groep soldaten beschermd is tegen aanvallen van boven, omdat de meeste schilden boven het hoofd worden gehouden. Deze formatie is uitermate geschikt als verdediging tegen bijvoorbeeld een pijlenregen en tijdens een belegering van een fort.

De testudo biedt de soldaten bescherming van verschillende kanten, vooral tegen projectielen. Hoeveel schade een projectiel aanricht, hangt af van de afstand en de kracht waarmee deze wordt geworpen. De meeste projectielen, zoals slingerkogels en kleine pijlen, zijn van veraf niet erg schadelijk voor een schild of een lorica segmentata. Het zijn vooral van relatief kleine afstand afgeschoten kogels en pijlen die verwondingen aanbrengen en kogels en pijlen uit grotere katapulten die dodelijk zijn.

De testudo is nuttig als verdedigende formatie tijdens schermutselingen en om op te trekken in een veld als de tegenstanders hun pijlen afschieten en hun speren werpen. 

De testudo wordt onder meer ingezet bij het bestormen van een vijandelijke muur. Het doel van het naderen van een muur is om deze te ondermijnen. De voorste rij soldaten kan dan met koevoeten schade aanbrengen, terwijl de andere soldaten in de testudo hen bescherming met de schilden bieden tegen projectielen van boven.

Het vormen van een testudo is onderdeel van de trainingen.