Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Schilderen op pleisterwerk

Schilderen op pleisterwerk

29 januari 2022

Romeinen beschilderen hun wit gepleisterde muren. Soms gaat het om decoratieve lijnen en vlakken, maar het kan ook gaan om uitgebreide afbeeldingen van gevulde vazen of scenes met mens en dier. De meest gebruikte schildertechniek is al fresco.

Schilderen met waterverf in natte pleister heet al fresco. De in water opgeloste pigmenten worden door de natte pleisterlaag opgenomen. Als de pleister droog is, dan zit de beschildering voorgoed in de muur.

Muurschilderingen worden zeker aangebracht in belangrijke gebouwen. In Albaniana is het stenen badhuis een goede kandidaat. Ook het huis van de kampcommandant en de officiële vertrekken in het hoofdkwartier zijn waarschijnlijk voorzien van schilderingen. En, er kunnen belangrijke, particuliere, gebouwen in de vicus hebben gestaan.

Het beschilderen van muren is zo ‘normaal’ dat ook eenvoudige gebouwen een eenvoudig gekleurd lijnenspel op de wit gepleisterde wanden kunnen hebben. Verder wordt in het hele Romeinse Rijk gebruik gemaakt van graffiti: boodschappen in tekst of beeld op een buitenmuur.

Techniek

De wand wordt normaal bepleisterd. Als de pleister droog is, wordt een ondertekening aangebracht met bijvoorbeeld houtskool. Hierover wordt een dunne gladde doorzichtige kalklaag aangebracht. Deze laag is zo groot als de schilder op een dag kan beschilderen. Als de kalklaag droog is, kan deze niet meer al fresco worden beschilderd.

Pigmenten ♥

Het pigment bestaat meestal uit gekleurde steen die wordt fijngemalen. Het zo ontstane pigmentpoeder wordt gemengd met water op kamertemperatuur of het wordt gemengd met eigeel, deze techniek heet tempera. De verf wordt met kwasten aangebracht op de dunne kalklaag op de wand. Een brokje pigment is gevonden op het castellumterrein.

Beschilderd pleisterwerk ♥

Er zijn fragmenten beschilderd pleisterwerk aangetroffen in een laag Romeins puin aan de Molenvliet. Dit pleisterwerk komt uit een stenen Romeins gebouw. Na het jaar 160 wordt in Albaniana in steen gebouwd.

Foto onder: Archeologisch Depot CC-BY

16 Schilderen   klompje blauwe kleurstof.jpg