“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Schepen van Zwammerdam krijgen toekomst in Alphen aan den Rijn

Schepen van Zwammerdam krijgen toekomst in Alphen aan den Rijn

27 augustus 2022

De rijkscollectie Schepen van Zwammerdam wordt sinds een aantal jaren in Museumpark Archeon gerestaureerd. De zes schepen worden een voor een onderhanden genomen in de speciaal hiervoor ingerichte Restauratiewerf. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een permanente tentoonstellingsruimte voor de bijzondere Romeinse schepen.

De collectie Zwammerdamschepen is via Batavialand Lelystad in bruikleen gegeven aan Museumpark Archeon om te restaureren en tentoon te stellen. In 2015 is daarvoor een deel van de Rijkscollectie van Batavialand naar Alphen aan den Rijn geplaatst. Met bijdragen vanuit het Mondriaanfonds, de subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland en de Economic Development Board Alphen (EDBA) van de gemeente Alphen aan den Rijn worden de schepen nu door vrijwilligers en specialisten gerestaureerd.

Romeins Scheepvaart Museum

Tegelijkertijd wordt de bouw en een permanente tentoonstellingsruimte voorbereid. Inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor een Nationaal Romeins Scheepvaart Museum op het terrein van Museumpark Archeon. Maar de stichting kan het niet alleen. Daarom is de samenwerking tussen Archeon, gemeente, provincie en rijk nodig. De samenwerkende partijen verwachten met de schepen op een aansprekende manier te laten zien hoe belangrijk de Romeinse tijd is voor de hedendaagse cultuur van dit gebied.

Limesjaar 2022

De Unesco Wereld Erfgoedstatus van de Nedergermaanse Limes en het daaraan gekoppelde Limes Feestjaar 2022 zijn de aanleiding voor het ondertekenen van een intentieverklaring. Hierin wordt de intentie uitgesproken om de restauratie van de Zwammerdamschepen tot stand te brengen. De verklaring is ondertekend namens het Ministerie van OCW, de provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn en Stichting Museumpark Archeon.

Ondertekening

Donderdag 25 augustus 2022 ondertekenden Arjan de Zeeuw namens staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu van het ministerie van OCW, Willy de Zoete, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, Jan Jehee van de Stichting Museumpark Archeon en Anouk Noordermeer, wethouder van Alphen aan den Rijn het document over de afronding van de restauratie van de Zwammerdamschepen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Arena van Museumpark Archeon. Hierbij waren 400 onderzoekers en wetenschappers uit dertig landen van het XXV Limes Congres aanwezig. 

Limes Congres XXV

Het internationale Limes Congres vindt deze week voor de 25ste keer plaats in Nijmegen. Het gezelschap heeft Museumpark Archeon en de Romeinse Zwammerdamschepen tijdens een dagexcursie bezocht en was aansluitend aanwezig bij de feestelijke ondertekening.