Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Gered uit de Grond boekbespreking

Gered uit de Grond boekbespreking

17 april 2023

Gered uit de Grond is een catalogus met metalen Romeinse vondsten die buiten een archeologische context zijn gedaan. De bodemvondsten komen uit een laag gestorte grond langs de N11 bij Alphen aan den Rijn. Deze grond is afkomstig uit opvullingen van de Rijnbedding naast het opgravingsterrein van castellum Albaniana in het centrum Hoge Zijde.

Omdat de bodemvondsten niet in situ zijn gedaan, zijn deze in principe niet officieel bruikbaar voor archeologisch of historisch onderzoek. Dat neemt niet weg dat er bijzondere en waardevolle voorwerpen uit deze grond zijn gekomen. Amateurs met en zonder metaaldetector hebben jaren de grond afgezocht en op een zeker moment ook gemeld bij de provincie Zuid-Holland.

De grond uit de Rijnbedding viel buiten de archeologische opgravingen rond de huidige Castellumstraat, Julianastraat, Rijnplein en St. Jorisstraat. Het archeologisch interessante terrein ligt middenin het Alphense stadshart en kon slechts deels worden onderzocht. Doelstelling was om het Romeinse castellum te vinden. De opgravingen werden verdeeld in werkputten op locaties waar dit mogelijk was in verband met de werkzaamheden voor de nieuwbouw.

Onder leiding van Peter Bakker en Jan Willem Bron is op een zeker moment geprobeerd om zoveel mogelijk vondsten vanuit het stortterrein te achterhalen, te determineren en beschikbaar te maken. Er is gebruikgemaakt van de kennis van studenten en een archeoloog. Het resultaat is de catalogus Gered uit de Grond.

Inmiddels worden de metalen vondsten wel degelijk gebruikt voor onderzoeken. Zo is er een masterscriptie van Leida van Hees (zie literatuurlijst) die de vondsten gebruikt om inzicht te krijgen in de ambachten die in een castellum en vicus werden beoefend.

Gered uit de Grond is een bijzonder en bruikbaar boek, maar helaas niet meer verkrijgbaar in de boekhandel. De bijbehorende website en mailadres zijn niet meer online.

Gered uit de Grond, Romeinse vondsten van castellum Albaniana onder redactie van Peter Bakker en Jan Willem Bron. Zie voor meer gegevens de literatuurlijst