“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Frisii aan de Noordzee

Frisii aan de Noordzee

13 december 2021

De Frisii leven langs de westkust en in het waddengebied langs de Noordzee als Julius Caesar voor het eerst in de Rijndelta verschijnt. Enige tientallen jaren later worden zij ingelijfd als bevriende stam. Voortaan betalen de Frisii belasting en leveren zij koeienhuiden aan de Romeinse overheersers. Na een aantal opstanden komt het einde voor de Frisii in de derde eeuw.

In het jaar 28 komen de bevriende Frisii in opstand tegen de Romeinen door een verschil van mening over de verschuldigde belasting. De opstand leidt tot een veldslag die de Frisii winnen. In het jaar 47 probeert de Romeinse gouverneur en veldheer Corbulo de Frisii en de naburige Chauken in te lijven. Corbulo is succesvol, maar moet zich datzelfde jaar achter de nieuwe Rijngrens terugtrekken.

Als gevolg hiervan moeten de Frisii zich vanaf 47 terugtrekken uit het gebied ten zuiden van de Rijngrens. Zij mogen ook de noordelijke oevergebieden niet bewonen. Als zij dat in het jaar 54 toch doen, ontstaat opnieuw een conflict met de Romeinse bezetters. De Frisii worden dan succesvol verdreven.

Bataafse Opstand

De Bataafse Opstand in 69 wordt ingeluid door de Cananefaten en gesteund door de Frisii. De Bataafse cohorten, mogelijk inclusief rekruten uit de stammen der Cananefaten en een aantal Frisii, maken het de Romeinen moeilijk. De opstand wordt in 70 door de nieuwe keizer Vespasianus neergeslagen.

De ontvolkte bufferzone ten noorden van de Rijn wordt na het neerslaan van de Bataafse Opstand groter. Toch blijft voor de Frisii de belastingplicht gewoon doorgaan. De ruiterij van de Frisii wordt ver weg gestationeerd langs de Muur van Hadrianus.

Frisii zijn geen Friezen

Aan het einde van de derde eeuw worden de Frisii voor het laatst als volk genoemd. Er zijn echter wel archeologische sporen uit de vierde eeuw in Britannia (Kent) en in Gallia Belgica (Vlaanderen). Het gebied van de Frisii blijft enige eeuwen vrijwel leeg.

Het nieuwe Friese koninkrijk uit de vijfde en zesde eeuw langs de Noordzeekust wordt niet bevolkt door de Frisii. Er wonen vooral inkomende landverhuizers met een Angelsaksische achtergrond. Zij gaan de geschiedenisboekjes in als de Friezen.