Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Exercities

Exercities

25 mei 2023

De Romeinse soldaten trainen allemaal op het uitvoeren van commando’s, op het uitvoeren van vereiste bewegingen en op het opstellen en optrekken in formaties. Deze exercitietrainingen zijn gebaseerd op een ijzeren discipline en vormen zo de basis voor het optreden als groep.

Er zijn verschillende soorten trainingen, bijvoorbeeld voor het vergroten van het uithoudingsvermogen of om met wapens om te leren gaan. De exercities zijn er specifiek om als individuen op te leren treden als groep.

Omdat het Romeinse leger hier zoveel aandacht aan besteed, is de discipline goed. Het grootste voordeel van kunnen opereren in groepsverband is de overweldigende kracht die een eenheid uitstraalt. Alleen al dit machtsvertoon is vaak voldoende om tegenstand in de kiem te smoren.

De Romeinen exerceren op bepaalde commando’s die in het hele Rijk hetzelfde zijn. In theorie vormen soldaten uit allerlei legioenen en cohorten naadloos een nieuwe eenheid die als één man beweegt. Omdat zij allemaal dezelfde opleiding hebben gedaan, aan dezelfde commando’s zijn gewend en omdat de discipline die zij hebben geleerd de basis vormt van het hele Romeinse leger.

Op de foto een exercitie waarbij rijen soldaten alternerend voor en achter staan, hierdoor hebben alle mannen voldoende ruimte om hun gladius te gebruiken.