Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Worstelen

Worstelen

19 juni 2023

Worstelen is de oudste vorm van vechten zonder wapens. De sport is in de Oudheid vooral populair bij de Grieken, maar ook bij de Romeinen. De Grieks-Romeinse arts Galenus vindt balsporten een veel beter idee. Staand worstelen is echter een populaire sport die zelfs tijdens de Olympische Spelen wordt beoefend.

Staand worstelen is in Griekenland een sport met prestige en wordt vaak beoefend door worstelaars uit de hogere standen. Dit in tegenstelling tot Romeinse worstelaars die vaak uit mindere milieus komen, zoals slaven of kleine criminelen. Desondanks is het gemakkelijk om in gymnasia en in palaestra, de binnenplaats van een badhuis, een tegenstander te vinden.

Het staand worstelen wordt op afgezette zandgrond beoefend. Het doel van de worsteling is om de tegenstander driemaal in het zand te laten bijten. Daarbij maakt het niet uit welk lichaamsdeel de grond raakt.

Het gaat er in de eerste eeuwen van onze jaartelling ruwer aan toe tijdens de worstelwedstrijden en -oefeningen dan tegenwoordig. Maar er zijn wel een paar spelregels: er wordt niet geslagen, je blijft van de geslachtsdelen van je tegenstander af en bijten mag ook niet.

Worstelen is een zelfstandige sport, maar ook onderdeel van gladiatorentrainingen waarop de militaire trainingen zijn gebaseerd.

71 worstelen close up.JPG