Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Waterwerken in de Rijn

Waterwerken in de Rijn

15 februari 2022

In de Romeinse tijd is de Oude Rijn de hoofdstroom van de rivier. Dit komt door generaal Drusus. Deze heeft nogal wat waterwerken in de Lage Landen laten aanleggen. Doel hiervan is het beheersen van de infrastructuur over water om een betere grip op het noordwesten van het Romeinse Rijk te krijgen.

Romeinse waterwerken zijn soms wel en soms niet terug te vinden. En soms moet er gericht naar worden gezocht, omdat wel bekend is dat een waterwerk bestaat maar niet waar dit precies heeft gelegen. Een van die waterwerken is de Dam van Drusus die bij Herwen is gelocaliseerd.

De dam, aangelegd in 12-11 voor het begin van de jaartelling, ligt op de splitsing van de Waal en de Rijn. Door hier een dam te slaan, is Drusus er zeker van dat de Oude Rijn tot aan de Noordzee een goed bevaarbare rivier is. Dit is belangrijk om een goede verbinding vanaf het achterland op deze zee te krijgen.

Tijdens de Bataafse Opstand in 69-70 is de Dam van Drusus vernield. Daarom zakt het water in de Nederrijn en Oude Rijn dramatisch. De dam is na de opstand hersteld en de Oude Rijn is nog vele jaren in gebruik gebleven als vaarroute langs het laatste stukje van de Nedergermaanse Limes.

Op de foto moderne waterwerken Oude Rijn