“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Verdedigingswerken

Verdedigingswerken

25 januari 2022

De verdedigingswerken van een Romeins castellum bestaan uit een omwalling met poorten en een een aantal greppels. De houten omwalling met een van de houten poorten van het eerste castellum Albaniana is in Museumpark Archeon gereconstrueerd.

De verdedigingsgordel is als eerste aangelegd, voordat met de gebouwen in het castellum is begonnen. Er is een 3 meter brede omwalling gebouwd met daaromheen twee greppels. In de omwalling zit een aantal poorten. De hoofdpoort ligt in een lange zijde aan de Oude Rijn. In beide smalle zijden zijn ook poorten, en een weg die parallel aan de rivier dwars door het castellum loopt.

Greppels

De greppel die het dichtst bij de omwalling ligt, de binnenste grreppel, is 2 meter breed en de buitenste greppel is ongeveer 1.40 meter breed. Dit is geen zekere maat, maar een schatting. De greppels liggen ongeveer 4,5 meter uit elkaar. Beide greppels zijn in een punt gegraven met een hellingshoek van 30 tot 45°.

De greppels zijn niet overal even diep. Dit wordt veroorzaakt door het hellende terrein. Zo is de noordelijke greppel ongeveer 10 tot 20 centimeter dieper dan de westelijke greppel.

Omwalling

De omwalling van het eerste houten castellum bestaat uit een aarden wal tussen houten wanden, een bekisting, op een houten fundering. De vierkante staanders van de bekisting zijn ongeveer 1 meter de grond in geheid.

Datering ♥

Een stam uit de fundering van de omwalling is van essenhout. Uit dendrochronologisch onderzoek komt de kapdatum van de essenboom. Daaruit blijkt dat de es in het najaar of de winter van het jaar 40 is gekapt.

Op de foto de reconstructie van de eerste houten omwalling van castellum Albaniana in Museumpark Archeon

verdedigingswerken.jpg