Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Trouwen mag niet

Trouwen mag niet

21 februari 2022

Soldaten mogen niet trouwen. Dat weerhoudt de manschappen er echter niet van om toch een gezin te stichten. Sterker nog: vrouw en kinderen wonen in het kampdorp bij het castellum waar de soldaat gelegerd is.

De gezinnen van de soldaten wonen net als veteranen, handelaren en ambachtslieden in het kampdorp. De soldatenvrouwen verrichten daar werkzaamheden voor het leger of voor anderen in het kampdorp om in hun onderhoud te voorzien. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunnen meisjes gewoon een beroep of ambacht leren. Natuurlijk is er net als tegenwoordig ook ongeschoold werk.

Als soldaten geen dienst hebben, verblijven zij bij hun gezin als ze dat hebben. Zij draaien mee in een huishouden, zoals een Romeinse man in een heel gewoon gezin dat zou doen. Ook delen de soldaten een deel van hun inkomen met hun gezin.

Na afloop van de diensttijd krijgt een soldaat van het Romeinse leger zijn ontslagpapieren inclusief zijn gespaarde loon en een bonus, dit kan geld of land zijn. Ook krijgt hij een diploma waarop is vermeld dat hij zijn diensttijd heeft volbracht. Soms wordt vermeld dat de soldaat het Romeinse burgerrecht krijgt én dat dit ook geldt voor zijn gezin. Er wordt dan wel verwacht dat de veteraan netjes met zijn vrouw in het huwelijksbootje stapt.