Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Training voor het Romeinse leger

Training voor het Romeinse leger

18 oktober 2022

De garnizoenscommandant, oftewel de prefect, is uiteraard verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in een Romeins castellum. Het zijn de centurio’s die verantwoordelijk zijn voor de training van de manschappen. De soldaten worden echter in de praktijk gedrild door een optio.

De militaire structuur is duidelijk opgebouwd van de top naar de basis. Voor een castellum met een cohort van ongeveer 480 hulptroepen is het de prefect, de kampcommandant, die zorgt voor de hele organisatie. De centurio is de baas over ongeveer tachtig soldaten. De echte training wordt uitbesteed aan een optio die net zo functioneert als een moderne dril sergeant. Uiteraard in goed overleg met zijn centurio.

Basistraining

De rekruten krijgen eerst een basistraining voordat zij worden uitgezonden. Zij bouwen een goede lichamelijke conditie op en leren in formatie op te trekken. Het uithoudingsvermogen wordt beter door lange marsen.

Een deel van de trainingsuren wordt gedaan in gewone kleding, een deel in volle uitrusting en een deel met bepakking. Na de basistraining wordt het trainen gewoon voortgezet om in conditie te blijven en om altijd gevechtsklaar te zijn.

Wapentraining

De training wordt opgebouwd. Voor wapentraining geldt bijvoorbeeld dat dit eerst in paren wordt geoefend, daarna in kleine groepen en tenslotte met de hele eenheid. Er wordt getraind met verschillende wapens, de belangrijkste zijn zwaard, speer en werpspeer, pijl en boog en katapult.

Cohorten

Niet alle soldaten zijn op exact dezelfde manier getraind. Dit geldt speciaal voor rekruten die bij hulptroepen horen die met complete cohorten in het Romeinse leger dienen. Zo leveren Bataven, Cananefaten en Frisii manschappen die goed kunnen zwemmen, ook in volle uitrusting met bepakking én met hun paarden.

65 Training algemeen centurio en optio.jpg