Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Tesserarius

Tesserarius

20 maart 2024

Elke centurie heeft een tesserarius. Dit is in principe de commandant van de wacht. De tesserarius is verantwoordelijk voor het dienstrooster en uitvoering van de bewaking van een Romeins fort, castellum of castrum, of van een kamp.

Het woord tesserarius verwijst naar de tegeltjes of plankjes waarop de wachtwoorden zijn geschreven. Elke wachtcommandant krijgt deze van de prefect van een garnizoen en hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van deze wachtwoorden. De tesserarius is tevens de plaatsvervanger van de optio van een centurie.

De taken van de tesserarius zijn voor een groot deel administratief. Hij maakt onder meer het dienstrooster voor zijn centurie. Niet op het dienstrooster staan de immunes, omdat zij specialisten zijn. Sommige soldaten worden uitgeleend aan een andere centurie en er is ook een rooster met verlofaanvragen.

Wachtlopen gebeurt bij de principia, de poorten en vestingmuur en is inclusief patrouille lopen rond de kazerne. Daarnaast staan veel meer taken op het dienstrooster. Hiertoe behoren corvee-taken, zoals schoonmaken van wapens, onderhoud van het badhuis, latrines schoonmaken en klusje voor de officieren. Deze taken worden individueel bepaald, dus het is niet zo dat bijvoorbeeld een contubernium één taak uitvoert.

20 Wastabletten.JPG