“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Soldaten, dorpsbewoners en gladiatoren

Soldaten, dorpsbewoners en gladiatoren

30 augustus 2022

In het Limesjaar 2022 is er opnieuw aandacht voor ‘de Romeinen’. Het Alphense centrumgebied is op 3 en 4 september gehuld in Romeinse sferen tijdens het Romeins Weekend. Romeinse groepen, activiteiten en festiviteiten maken dat het moderne Alphen aan den Rijn voor even weer het Romeinse Albaniana is.

Op het hoogtepunt van de Romeinse bezetting wonen er ongeveer duizend mensen in Albaniana rond het huidige Rijnplein. De helft is het garnizoen, het zijn de soldaten in het castellum. De andere helft zijn dorpsbewoners: familie van de soldaten, veteranen, ambachtslieden, winkeliers, horecaondernemers en handelaren. Zonder garnizoen is er geen dorp en zonder dorp is er geen garnizoen.

Tijdens het Romeins Weekend worden veel verschillende aspecten belicht uit het dagelijkse leven tussen het jaar 40 als de Romeinen Albaniana bouwen en het jaar 270 als de Romeinen dit castellum verlaten.

Soldaten

De militairen van de herbelevingsgroepen Legio II Augusta, Legio X Gemina, Pax Romana en Fectio zetten hun kampen op het Rijnplein op. Net als een kleine tweeduizend jaar geleden ‘wonen’ de soldaten en officieren in tenten. Zij verzorgen hun uitrusting, koken hun potje en zijn soms specialist zoals vaandeldrager of legerarts.

Burgers in de vicus

Augusta en Gemina hebben hun kampvolgers bij zich. Als een legioen of cohort uit een legerplaats vertrekt, trekken de burgers uit het kampdorp met hen mee. De burgers hebben zo hun eigen onderkomens en gewoonten. Zij doen hun dagelijkse werk, zoals mozaïeken maken of een Romeins eettentje runnen.

Gladiatoren

De uitspraak ‘geef het volk brood & spelen’ is heel Romeins. De spelen zijn gladiatoren in gevecht. Gladiatoren zijn meestal slaven, maar het kunnen ook soldaten zijn of burgers die een schuld moeten afbetalen. Roem en glorie is hun deel of… zij vinden de dood in de arena.