“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Schommelwieg

Schommelwieg

02 september 2022

Romeinse baby’s slapen en een wiegje, een bedje of een mand. De slaapplaats wordt netjes opgemaakt met een matras en beddengoed. Soms ligt de baby op een zachte vacht.

De kindersterfte in de Romeinse tijd is veel hoger dan nu. Ook sterven veel meer moeders in het kraambed dan tegenwoordig. Pas als de zuigeling de eerste verjaardag haalt, wordt opgelucht adem gehaald. Bij wijze van spreken dan. Kinderen krijgen pas na hun eerste jaar een naam, een manier om vooral geen ongeluk op te roepen.

Maar als de baby het goed doet, zijn de ouders er net zo blij mee als tegenwoordig. Het kindje wordt ongeveer op eenzelfde manier behandeld. De baby krijgt vrij lang de borst, net zolang totdat het op natuurlijke wijze geen melk van de moeder (of voedster) meer nodig heeft. Het wordt netjes aangekleed in een miniatuurversie van de kledij van vader of moeder. En de baby slaapt in een bedje.

Hoe zo’n bedje eruit heeft gezien, is bekend door de archeologische opgravingen in Pompei. De reconstructie is een eenvoudige houten schommelwieg met spijlen.

28 Kinderen baby en vader.jpg