Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Romeins landschap

Romeins landschap

03 maart 2022

Om te weten hoe het landschap langs de Oude Rijn er in de Romeinse tijd uitziet, is het nuttig om de paleogeografische kaart van Marieke van Dinter te raadplegen. Op deze kaart is ook te zien wat de invloed van het landschap is op de functie.

De paleogeografische kaart gaat uit van bodemonderzoek. Er wordt met verschillende methoden als het ware onder de grond gekeken naar het landschap in voorbije eeuwen en millennia. Vragen die dan beantwoord kunnen worden zijn onder meer:

  • welke grondsoort ligt waar
  • waar is deze grond geschikt voor
  • waar zijn de waterlopen

Het onderzoek van Van Dinter is buitengewoon belangrijk voor de archeologie en geschiedenis van Romeins Nederland. De paleogeografische kaart is als bijlage gevoegd bij een uitgebreid artikel. Marieke van Dinter is fysisch geograaf en maak landschapsreconstructies en paleogeografische reconstructies.

De illustratie is een uitsnede van de paleogeografische kaart van Marieke van Dinter (citaat)