Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Prefect van een cohort

Prefect van een cohort

08 december 2021

De leiding van een cohort auxiliari ligt vaak bij een equites met de rang van prefect. Dat houdt in dat een man uit de Romeinse adel, de ruiter- of ridderstand, de kampcommandant is van een castellum waar hulptroepen zijn gelegerd. Maar, de prefect kan ook een, adellijke, man zijn uit de stam waaruit het cohort is gerekruteerd.

Een equites of eques is meestal in de adellijke stand geboren. Adellijke mannen beginnen aan een loopbaan in het Romeinse beroepsleger rond hun dertigste. Zij bekleden achtereenvolgens de rangen van prefect van een cohort hulpinfanterie, tribuun van een legioen en prefect van een eenheid cavalerie.

De meesten hebben dan al een carrière in de magistratuur achter de rug. Zij hebben dus verschillende functies bekleed in het openbaar bestuur. Na hun tijd in het leger keren zij vaak terug naar de magistratuur, maar sommigen klimmen op naar de hogere officiersrangen.

De Romeinse adel is in de keizertijd een open stand. Dat betekent dat een niet-adellijke man met de rang van primus pilus, eerste centurio in een legioen, tot de equites kan toetreden. Hetzelfde geldt voor mannen die een bepaald vermogen hebben vergaard. Toch is het maken van carrière en krijgen van betere militaire posten niet voor iedereen weggelegd en grotendeels afhankelijk van een goed netwerk en goede relaties.

De prefect cohortes, kampcommandant van een eenheid auxiliari, kan ook een edelman zonder Romeins burgerrecht zijn. Het gaat dan meestal over een officier die de leiding heeft over rekruten uit zijn eigen stam. Veel overwonnen en bevriende volkeren leveren rekruten, inclusief adellijke leidinggevenden, voor het Romeinse leger en zij dienen in de cohorten auxiliari. Voorbeelden zijn Bataven, Frisii en later ook Cananefaten.

De cohorten auxiliari zijn geen onderdeel van een legioen. Dat betekent dat de prefect, de commandant, veel meer zelf kan besluiten dan de leidinggevende van een cohort dat tot een legioen behoort. Bovendien heeft de prefect ook veel invloed in de omgeving van het castellum waar zijn cohort gelegerd is.