Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Patrouilleschepen

Patrouilleschepen

24 maart 2022

Er zijn verschillende typen Romeinse militaire schepen. De Classis Germanica, de Romeinse marine langs de Limes, gebruikt vooral liburna. Dit zijn kleine wendbare patrouilleschepen die worden gezeild, maar ook voorzien zijn van een team roeiers.

In de eerste en tweede eeuw worden op de Oude Rijn vooral de kleine liburna ingezet. Deze militaire schepen worden gebruikt om te patrouilleren, voor bevoorrading van de castella langs de grens en voor vervoer van passagiers. De militaire functie blijkt uit de aanwezigheid van een ram onder het wateroppervlak, door eventueel geschut op het dek en door de aanwezigheid van Romeinse vlootsoldaten en mariniers (milites).

Hoewel de liburna bekend is, komt dat niet door een grote hoeveelheid aan archeologische vondsten in Nederland. Wel zijn elders dergelijke schepen opgegraven, onder meer in Mainz, en gereconstrueerd. Van de liburna uit Mainz is in Millingen een reconstructie gemaakt. Deze replica is te zien in Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis.

De liburna van Mainz is 18 meter lang en tussen de 3 en 4 meter breed. Het schip is gemaakt van eikenhout en weegt ongeveer 5 ton. Er is een kleine roef of een huif op het dek. Het schip kan voorzien zijn van een dicht dek en dan wordt het door 14 roeiers geroeid. Maar het is waarschijnlijk dat het schip een open dek heeft en wordt gezeild. Daarnaast zijn er 8 roeiers die op het voor- en achterdek staand roeien.

De Classis Germanica bewaakt de hele Rijngrens met dit soort schepen. Hiervoor worden verschillende typen liburna ingezet op het water langs de Romeinse Rijngrens. Het hoofdkwartier van de vloot is Keulen. Dit is de hoofdstad van de provincie Germania Inferior sinds het einde van de eerste eeuw.