“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Pantheon

Pantheon

25 mei 2022

Romeinen kennen heel veel goden en hebben geen moeite om goden van andere volkeren te integreren met die van henzelf. De belangrijkste goden voor alle Romeinen vormen een grote samengestelde familie. In Rome worden alle goden vereerd in het Pantheon, de tempel gewijd aan alle goden.

Wie alle goden precies zijn, is onbekend. Naast de bekende godenfamilie met Jupiter aan het hoofd, zijn er veel minder belangrijke goden en halfgoden. Bovendien zijn er de huisgoden, goden van andere volkeren  en ‘nieuwe’ goden. In ieder geval staat in het centrum van het Romeinse Rijk in de stad Rome sinds 27 BCE het Pantheon gewijd aan alle goden.

Godenfamilie

De bekende godenfamilie heeft als pater familias de oppergod Jupiter, die samen met zijn echtgenote Juno de familiezaken bestierd. De meeste goden beschermen belangrijke zaken, zoals de hemel (Jupiter), de aarde (Ceres), de maan (Diana) en de zee (Neptunus). En omdat niets menselijks hen vreemd is, zijn er ook goden voor meer wereldse zaken als oorlog (Mars), handel (Mercurius), wetenschap (Minerva) en niet te vergeten wijn (Bacchus). Alle goden hebben te maken met of natuurverschijnselen of beschermende functies voor wie hen aanroept.

Gebruiksvoorwerpen en altaarstenen

Tijdens archeologische opgravingen, ook langs de Nedergermaanse Limes, worden regelmatig gebruiksvoorwerpen gevonden die iets met goden te maken hebben. Op terra sigillata, het veel voorkomende rode serviesgoed, zijn vaak scenes met daarin allerlei goden te zien. Zo ook op aardewerk olielampjes die in grote hoeveelheden worden aangetroffen. Hetzelfde geldt voor metalen plaatjes van wapens en uitrustingsstukken van militairen. Soms worden altaren of wijstenen gevonden.

Op de foto: Jupiter, Juno en Minerva op een altaarsteen opgegraven in Colonia Julia Bonna, het hedendaagse Duitse Bonn