Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Optrekken in formatie

Optrekken in formatie

03 juli 2023

Zowel de rekruten als de legionairs en auxiliari trekken op in formatie. Het Romeinse leger functioneert altijd als een gedisciplineerde groep. Dit geldt zowel voor een compleet legioen van 5000 man als voor de kleinste eenheid, het contubernium van 8 man.

Of ‘de Romeinen’ optrekken tijdens lange dagmarsen naar een slagveld of dat het om een normale troepenverplaatsing gaat tussen twee legerplaatsen, een legioen marcheert gedisciplineerd in formatie compleet met de standaards en in wapenrusting.
De bagage wordt vervoerd in de tros, bestaand uit ezels, karren en slaven en vaak ook kampvolgers: vrouwen, kinderen, ambachtslieden en handelaren. Kortom, de mensen die normaal gesproken in de vicus wonen en werken.

Ook als door een kleine groep rond een castellum wordt gepatrouilleerd, wordt gewoon in formatie gelopen. Dit kan met een compleet contubernium van 8 man, maar ook met een groep die uit soldaten uit verschillende contubernia bestaat.

Het kan ook zijn dat een kleine aflossingsploeg naar een wachttoren marcheert. Dan gaat het vaak maar om een paar soldaten. Toch blijft ook dan de discipline gehandhaafd.

72 Optrekken in formatie contubernium.JPG