“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Optio

Optio

28 december 2021

De optio is een van de principales, de leidinggevenden van een centurie. Aan het hoofd van een centurie van tachtig mannen staat de centurio. Zijn eerste assistent is de optio centuriae. Deze is verantwoordelijk voor de discipline onder de manschappen.

Een optio centuriae is een onderofficier belast met de taak om de legionairs of de auxiliari in een centurie te trainen en de discipline te handhaven. Elke centurio heeft zo'n optio als zijn rechterhand. De optio centuriae is de assistent van de centurio, maar er zijn meer functies voor een optio.

In moderne termen is dit de rang van sergeant-majoor. Als teken van zijn rang heeft de optio een houten staf met een knop aan de bovenzijde, de hastile. Nu is de ene optio de andere niet, maar deze staf is uitermate geschikt om de mannen aan te sporen om rechtop te staan en keurig in het gelid te lopen.

Het trainen van de manschappen en de exercities worden gedaan op een buiten het castellum gelegen oefenterrein.