Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Naar de dokter

Naar de dokter

25 februari 2022

Er zijn veel verschillende Romeinse artsen. Zo zijn er oogartsen, chirurgen en algemene artsen. In het leger is er de medicus militaris. In de eerste eeuw is er een omwenteling van natuurgenezer naar een medicus die meer lijkt op een moderne arts.

De normale opleiding voor medici is in de leer gaan bij een ervaren medicus. In de loop der jaren wordt dan het vak geleerd. In het leger is het gebruikelijk om een of twee artsen per cohort te hebben. Deze zijn enerzijds gespecialiseerd in het behandelen van verwondingen, maar zij zijn er ook om de manschappen gezond te houden. Er zijn ook assistenten, vaak leerjongens, die de ‘echte’ medici bijstaan.

Daarnaast maken ook de bewoners van het kampdorp gebruik van de diensten van de legerarts. Soms kan er een medicus-veteraan na zijn diensttijd ‘blijven hangen’ en dan is er zoiets als een huisarts in het kampdorp.

Instrumenten ♥

Tijdens de opgravingen van Nigrum Pullum zijn een spatel, spatelsonde, oorlepel, pincet en pincetsonde gevonden. In Albaniana zijn drie pincetten, vier spatels, een lepel, twee oorlepels, drie spatelsondes, vier lepelsondes, een oorlepelsonde, een sonde, een scalpel en een onbekend medisch instrument opgegraven. De sondes en de scalpel zijn zeker medisch, de andere instrumenten kunnen ook bij persoonlijke verzorging horen.