Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Minerva TXT producties & Eveline Verhoeve

Minerva TXT producties & Eveline Verhoeve

25 oktober 2021

Eveline Verhoeve werkt sinds 2012 als zelfstandig professional onder de naam Minerva TXT producties. Sindsdien zijn de bedrijfsactiviteiten steeds verder opgeschoven van PR en commercieel werk naar freelance journalistiek en schrijven over de Romeinse historie van Alphen aan den Rijn. Naast het schrijven van teksten zijn ook eigen foto’s en illustraties heel belangrijk.

Het idee voor een online naslagwerk over het Alphense Romeinse verleden is tijdens de corona pandemie ontstaan. Aangezien het meeste ‘normale’ werk stil kwam te liggen, was er vanaf 2020 ineens tijd en ruimte voor een eigen groot project. Dat is het project Romeins Alphen geworden.

Het maken van een naslagwerk over het Romeinse verleden van de hele gemeente Alphen aan den Rijn is behoorlijk ambitieus. Er is weinig degelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daarom is de voornaamste bron van informatie de opgravingsrapportage van het Romeinse castellum Albaniana en het bijbehorende kampdorp in het Alphense centrum Hoge Zijde door prof. J.K. Haalebos e.a. en door prof. M. Polak e.a. Daarnaast is er gelukkig wel veel wetenschappelijke informatie beschikbaar over allerlei Romeinse thema’s en er is bronmateriaal waarin óók informatie over Alphen aan den Rijn is opgenomen.

Contact: MinervaTXTproducties@ziggo.nl

 

Q&A met Eveline Verhoeve


Waarom een website?

“Ik wilde eigenlijk een boek schrijven, maar dat leek me te moeilijk. Daar ben ik wel van teruggekomen. De website RomeinsAlphen.nl is heel groot, er staan honderden artikelen op en ik ben pas ergens op de helft van wat ik wil vertellen. Een boek heeft door het thema een beperking en is daarom meer behapbaar. En ach, inmiddels heb ik dat boek over Romeins Alphen ook geschreven.”

Hoezo een naslagwerk?

“Er zijn al jaren heel veel mensen bezig om het Romeinse verleden van Alphen aan den Rijn onder de aandacht te brengen. Daar komen allemaal leuke projecten uit, zoals de stalen Romein op de geluidswal van de N11 en de maquette van het eerste castellum Albaniana in het Alphense stadshart. Maar er is nauwelijks lokale publieksgerichte informatie te vinden, behalve in het Romeins Museum. Het naslagwerk RomeinsAlphen.nl is de legger onder al die leuke projecten en tegelijkertijd de informatiebron voor ‘gewone’ mensen.”

Voor wie is de website bedoeld?

“De website is voor alle Alphenaren. Zie het als een cadeautje voor de inwoners van de gemeente.”

Waar komt jouw kennis vandaan?

“Ik heb kunstgeschiedenis & archeologie gestudeerd. Door persoonlijke omstandigheden ben ik nooit afgestudeerd. Dat heb ik altijd heel jammer gevonden, want ik was heel goed in het doen van onderzoek. En nee, dat bedenk ik niet zelf. Daar is een verklaring van de Universiteit van Leiden over. Mijn specialisatie is architectuur en iconografie van de vroegchristelijke periode en de middeleeuwen. Vroegchristelijk loopt parallel aan Romeins keizerrijk. De complete architectuur en beeldtaal zijn door de vroege christenen zo overgenomen van de Romeinse keizerverering.

Ik heb een achtergrond in onderwijs, wetenschap en journalistiek. De vaardigheden die ik tijdens mijn opleiding en in dertig jaar als ‘broodschrijver’ heb geleerd, kan ik allemaal toepassen op het vinden en beoordelen van informatie. Bovendien staat er een uitgebreide literatuurlijst op de website en ik heb ook echt alles gelezen. De boeken die je gewoon in de boekhandel kunt kopen, staan apart van de wetenschappelijke informatie.”

En verder?

“De interesse voor ons Romeinse verleden is behoorlijk aangewakkerd door de opgravingen in het Alphense Stadshart tussen 1998 en 2002 en door werkzaamheden voor Museumpark Archeon. Ik heb als freelancer meegewerkt aan projecten sinds de eeuwwisseling en ik was onder meer betrokken bij de totstandkoming van het Romeins Museum.

Ik raakte geïnteresseerd in experimentele archeologie en publieksgericht informatie verstrekken. Via vrienden ben ik terechtgekomen bij de groep Legio II Augusta en voor die groep heb ik veel onderzoek gedaan en ik heb ook veel reconstructies gemaakt, vooral van kleding.”

Staat er parate kennis op de website?

“Nee, die staat er juist niet. Mijn parate kennis is wel de aanleiding om in een onderwerp te duiken. Dan heb ik een beginnetje. Van daaruit zoek ik naar de wetenschappelijke onderbouwing, vervolgens kan ik de feiten op een rij zetten en er een goed verhaal van maken. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van ongeveer tien meter boeken uit mijn eigen boekenkast plus heel veel wetenschappelijke artikelen, proefschriften en opgravingsrapporten die online te vinden zijn. Vroeger moest je daarvoor naar de Universiteitsbibliotheken of naar de Koninklijke bibliotheek, dat komt nu zelden voor.”