Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Limes

Limes

30 december 2021

In latere tijden krijgt de Romeinse noordgrens de naam Limes. Het woord Limes wordt uitgesproken als lie-mes. De betekenis is grenspad.  Als deze grens ontstaat rond het jaar 47, heeft het deze naam niet en er is ook helemaal nog geen pad langs de rivier.

Het castellum Albaniana is gebouwd in het jaar 41. De kade langs de Oude Rijn in het jaar daarna. Als het Romeinse fort wordt gebouwd zijn de dichtstbijzijnde castella Fectio (Vechten) in het hoger gelegen binnenland en marinebasis Flevum (Velsen) aan de Noordzeekust. Tegelijkertijd met Albaniana wordt Praetorium Agrippina (Valkenburg) gebouwd.

Albaniana is gebouwd als bewaking van de rivier en als beveiliging van de scheepvaartroute. De locatie ligt ongeveer in het midden tussen Fectio en de kust. De Oude Rijn stroomt hier in een smalle corridor tussen onbewoonbare moerassige veengebieden.

In het jaar 47 wordt door keizer Claudius de Rijn als grens aangewezen. De delta van de Rijn is een redelijk veilig gebied, zeker omdat de ‘grens’ van het Romeinse Rijk noordelijker ligt. Het doel tot dan is om de rivier de Elbe als grens in Germania in te stellen.
Vanaf 47 worden meer castella langs de nieuwe Rijksgrens gebouwd. Er ontstaat een druk verkeer tussen Germania Inferior en Britannia over de Rijn. Deze moet dan ook intensief worden beveiligd.

Pas aan het einde van de eerste eeuw, ruim vijftig jaar na de bouw van Albaniana, is er sprake van een weg langs de rivier. Keizer Trajanus besluit aan het begin van de tweede eeuw om de weg te verbeteren. Zijn opvolger Hadrianus verordonneert een grootscheepse renovatie en pas vanaf 125 is er sprake van een degelijke Romeinse straatweg.

Limes krijgt pas in de vierde eeuw de betekenis van militaire grensweg. Vanaf dan wordt daarmee de weg langs de grens bedoeld tussen het Romeinse Rijk en de volkeren die buiten het rijk leven.