Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Lemkes

Lemkes

21 juni 2022

Op de locatie Lemkes, een voormalig tuinbouwbedrijf, is in 1987 een opgraving gedaan door AWN Rijnstreek. Hierbij is militair Romeins materiaal aangetroffen. Hoewel er veel vondsten zijn aangetroffen, is hier niets over gepubliceerd.

Op de locatie Lemkes, nabij de Leidse Schouw, heeft in de Romeinse tijd, dat is in deze regio ergens tussen 40 en 275, een militaire post gezeten. Dit kan zowel een wachtstation als een wachttoren zijn geweest.

Tijdens opgravingen in 1987 door het AWN zijn veel vondsten gedaan. Er is veel aardewerk uit de grond gekomen, onder meer een zwarte drinkbeker en een gladde kruik met een eigendomsinscriptie van de eigenaar ‘SVPIIRIS MIILI’.

Maar er zijn ‘voor de deur van de kwekerij’ ook 115 palen gevonden die voor een beschoeiing of steiger gebruikt kunnen zijn. Het is bekend dat op sommige plekken de oever van de Rijn is versterkt om afkalving te voorkomen.

De informatie in dit artikel komt uit een lezing op 28 juni 2022 door dr. Jasper de Bruin, conservator Nederland in de Romeinse tijd bij het RMO Leiden en uit een artikel in de Leidsche Courant van 17 oktober 1992.

Op de foto: een Romeinse drinkbeker van keramiek gevonden tijdens de opgraving van Lemkes in 1987
Bron foto: Archeologiehuis Zuid-Holland CC BY 4.0