Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Lararium van een medicus

Lararium van een medicus

25 maart 2022

De medicus militaris, oftewel de legerarts, maakt gebruik van een lange traditie aan geneeskunde. Dat is ook te zien in zijn lararium, het huisaltaar. Hier wonen godenbeelden zoals zij ook in een tempelhuis wonen.

Welke goden worden aanbeden in het lararium hangt van de achtergrond van de arts af. Er zijn geen dwingende voorschriften, want Romeinen brengen hun offers aan vele goden. Welke dat zijn is een privékwestie, als de keizer maar niet wordt vergeten.

Elke Romeinse arts zal een beeldje van de Griekse god Asclepius in zijn lararium hebben staan. Deze god wordt altijd afgebeeld met een staf met slang eromheen gerold. Over het algemeen neemt Asclepius een centrale plaats in het huisaltaar van de medicus in.

De Egyptische god Imhotep is binnen de geneeskunde in de oudheid ook belangrijk. Imhotep is een invloedrijke hogepriester die tweeduizend jaar na zijn dood tot god is verklaart en vooral bekend staat als schutspatroon van de geneeskunde. De god wordt afgebeeld als gewone man.

Van andere voor de eigenaar belangrijke goden zijn ook beeldjes of symbolen te vinden. Bijvoorbeeld van de godin Salus, personificatie van welvaart, welzijn en later ook gezondheid. Beschermende beeldjes, zoals dat van een gans, staan eveneens in een lararium.

Verder staat er altijd een olielampje. Offers kunnen zowel in als voor het lararium worden achtergelaten. Meestal gaat het om voedsel voor de goden.