Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Julius Caesar in het noorden

Julius Caesar in het noorden

22 november 2021

Gouverneur en veldheer Julius Caesar is tijdens zijn campagnes om heel Gallië in te lijven ook in het deltagebied van de Rijn verschenen. Hij vormt hier een nieuwe Romeinse provincie: Gallia Belgica. Pas veel later ontstaat in de grensstreek Germania Inferior.

De campagnes van Julius Caesar om heel Gallië in te lijven spelen tussen 58 en 50 voor het begin van de jaartelling. In 58 is Caesar benoemd tot gouverneur van het Romeinse deel van het immense gebied, het uiterste zuiden, en dat zint hem niet. In 58 begint dan ook de Gallische Oorlog die acht jaar zal duren.

Uiteindelijk slaagt Caesar erin om 'zijn' Romeinse grondgebied aanzienlijk uit te breiden. Aan het begin van de oorlog bestaat dat uit het zuiden van Frankrijk, de Provence, en een groot deel van Noord-Italië, het Alpengebied. Aan het einde van de oorlog is hier een stukje Zwitserland, heel Frankrijk, België en Nederland tot aan de Rijngrens aan toegevoegd.

Caesar vormt in het noorden van Gallië de nieuwe provincie Gallia Belgica tussen Noordzee, Rijn, Ardennen en Seine. Pas in 89 wordt de grensstreek langs de Rijn een volwaardige provincie: Germania Inferior. Van 17 tot 89 is de Rijnstreek bezet gebied onder bestuur van Gallia Belgica.