Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Indeling barakken

Indeling barakken

23 februari 2022

In een barak is een eenheid manschappen, een centurie, ondergebracht in een rij dezelfde contubernia. Een van de kopse kanten is ingericht voor de leidinggevenden en voor een woning van de centurio, de commandant van de centurie.

In castellum Albaniana zijn twee clusters van drie barakken aan beide zijden van de hoofdweg tussen de kade en het hoofdkwartier gebouwd. De zuidelijke drie barakken zijn deels opgegraven. Deze barakken D, E en F zijn soortgelijk ingericht met een rij contubernia en verblijven voor leidinggevenden.

Alle manschapsverblijven in deze barakken hebben een vergelijkbare plattegrond. De ingang ligt aan een porticus, een overdekte wandelgang. Eenmaal door de deur staan de soldaten direct in de wapenkamer. Hier kunnen zij hun pantser, helm, schild en wapens achterlaten. In de aanzienlijk grotere achterkamer slapen, koken, eten en leven zij.

De wanden zijn van leem, de vloeren zijn van hout. Tegen de tussenmuur van de arma (wapenkamer) en de papilione (verblijfsruimte) is een haard om op te koken en voor een beetje warmte in de wintermaanden.

Barak D, E en F ♥

Barak D en E liggen met de voorzijden, de wapenkamers met de ingang, naar elkaar toe. Barak D ligt met de rug naar de noord-zuid hoofdweg die dwars door het castellum loop. Barak F ligt met de rug naar barak E met de ingang gericht op de muur van de verdedigingswerken op de oever van de rivier.

Barakken D E F.jpg