“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Huisaltaar

Huisaltaar

16 maart 2022

De Romeinen zijn niet moeilijk als het gaat om religie. Iedereen moet lekker doen wat hij of zij zelf wil. Er zijn wel een paar tradities die in ere worden gehouden. Een ervan is een lararium, of huisaltaar, in elke woning.

Het luxueuze huisaltaar staat in grote dure villa’s in de grote steden in het atrium. Het atrium is de centrale binnenhal. Hier komt de vestibule op uit, waar de voordeur is. Rond het atrium zijn kantoren, werkruimten en privéruimten en in het midden is een open dak met een bassin om regenwater op te vangen.

Langs de Nedergermaanse Limes is zo’n woning zeldzaam. Waarschijnlijk is in de castella en kampdorpen de woning van de prefect, de kampcommandant, de enige waar je een echt atrium met lararium kunt verwachten.

Gewoon huisaltaar

Gewone mensen hebben in hun woning ‘ergens’ een plekje ingeruimd voor een veel kleiner, maar niet minder belangrijk, huisaltaar. Soms hangt het bij ruimtegebrek zelfs aan de muur.

In bedrijfsruimten staat soms ook een lararium, specifiek gericht op het beroep of ambacht van de eigenaar. Daarnaast zijn er kleine reisaltaren in gebruik.

Goden

Het lararium heeft de vorm van een huis met een dak en een dichte achterwand. De achterwand is meestal beschilderd. In het huisaltaar staan godenbeeldjes, eveneens beschilderd. Vaak is het er meer dan een, omdat de eigenaren meerdere goden aanbidden.

Om de goden eer te bewijzen, brandt er een olielampje. Voor het lararium staat een vuurschaal om een offer te kunnen branden. Maar, dit kan ook in een kleine offerschaal in het huisaltaar zelf.

Op de foto een reconstructie van een ‘normaal’ huisaltaar in bezit van Legio Secunda Augusta