Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Het leger langs de Limes

Het leger langs de Limes

15 november 2021

De castella langs de Nederlandse Rijngrens worden bemand door een cohort met auxiliari, oftewel hulptroepen. In het castra Noviomagus zit een compleet Romeins legioen, en later wel twee. Langs de hele Germaanse Limes zijn veel versterkingen. In totaal gaat het om een tamelijk groot leger, vergeleken bij andere delen van het Romeinse Rijk.

In Noviomagus oftewel Nijmegen zit een legioen met circa vijf- tot zesduizend legionairs, infanteristen, plus ongeveer evenveel hulptroepen, de auxilia, en later dus twee keer zoveel. Een deel van een legioen kan hebben bestaan uit ruiters, een ala cavalerie. Een legioen is verdeeld in tien eenheden, de cohorten.

De meeste castella in het westelijke grensgebied langs de Rijn zijn een stuk kleiner dan de castra en worden bemand door een cohort, of een deel hiervan. Deze cohorten horen niet bij een legioen, maar zijn zelfstandige cohorten waarvan de soldaten auxiliari zijn.

Albaniana

Het Alphense castellum Albaniana wordt in eerste instantie waarschijnlijk vanuit een van de legioenen van buiten het Rijndeltagebied gebouwd en bemand, en vervolgens aangevuld met hulptroepen. Het kan zijn dat het voor de Bataafse opstand gaat om een kern van Romeinse officieren, onderofficieren en specialisten met detachementen uit hulptroepen.

Na de Bataafse Opstand mogen lokale cohorten niet meer dienen in de buurt van hun eigen stamland. Dan wordt het opnieuw gebouwde Alphense castellum van ongeveer 70 tot 120 bewoond door Cohors VI Breucorum. De manschappen, auxiliari, in dit cohort komen uit Pannonië.