Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Handelaren in de vicus

Handelaren in de vicus

06 maart 2024

De bewoners van de vicus, het kampdorp, hebben een goede relatie met de bewoners van het castellum. De Romeinen handelen onderling heel wat. Het zijn echter niet alleen soldaten die iets voor zichzelf willen kopen of een dienst nodig hebben. Het garnizoen als geheel heeft veel goederen nodig die niet door het Romeinse leger worden geleverd.

De relatie tussen het kampdorp en het leger is symbiotisch: zonder het leger zijn er geen opdrachtgevers en afnemers, zonder de dienstverlenende burgers is er niets te koop. De burgers zijn vooral handelaren, winkeliers en ambachtslieden. Zij zijn verbonden aan het leger voor hun inkomsten, maar ook vaak omdat het om veteranen en gezinsleden van soldaten gaat die hun eigen kostje moeten verdienen.

De lokale boerenbevolking handelt ook al voordat de Romeinen zich langs de rivier Rijn vestigen. Zij hebben een marktplaats waar om de zoveel tijd runderen, huiden en veel andere goederen van eigenaar wisselen. Met de komst van het Romeinse leger heeft de lokale bevolking een nieuwe afzetmarkt gevonden. Sommige boeren gaan dan ook over tot overproductie waardoor zij goed aan het leger verdienen.

Romeinse handelaren

Hoewel handelaren niet in hoog aanzien staan - verdienen aan koop en verkoop is ‘not done’ - zijn zij vaak wel de mensen met het meeste geld. Aan de handel wordt onder meer goed verdiend, omdat handel in het Romeinse Rijk uitstekend is georganiseerd met uitgebreide netwerken en elke handelaar een uitstekende administratie heeft.

Handelsgoederen

Castella Albaniana en Nigrum Pullum zijn beide geen goede locatie voor handelaren die meer willen dan aan het leger leveren. Vandaar dat logischerwijs goederen worden verhandeld die nuttig zijn voor het garnizoen in het castellum en voor de bewoners van het kampdorp. Een product dat op grote schaal geleverd is, is olijfolie uit Spanje. Dit is in een derde van de aangetroffen grote amforen vervoerd. Maar er zijn ook veel sporen gevonden van wijn en zelfs een paar van garum, de Romeinse vissaus.

Pakhuizen ♥

In het zuidelijke kampdorp van Albaniana zijn verschillende archeologische sporen van handel aangetroffen. Er zijn palen van twee grote pakhuizen gevonden tussen de huidige Julianastraat en de Paradijslaan in het centrum van Alphen aan den Rijn. De houten pakhuizen zijn ongeveer veertig meter lang. Waarschijnlijk gaat het om halfopen loodsen met een lessenaarsdak. De open zijde is hoger dan de dichte achterzijde.

Amforen ♥

In de pakhuizen zijn zoveel scherven van amforen gevonden dat het waarschijnlijk is dat er stellingen in de pakhuizen waren. Amforen zijn in het hele Romeinse Rijk gebruikt als ‘verpakking’ voor onder meer olijfolie en wijn.

53 Olijfolie amfora.jpg