Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Germania Inferior

Germania Inferior

27 mei 2022

De provincie Germania Inferior, waar de castella Albaniana en Nigrum Pullum de noordelijke Rijngrens bewaken, bestaat officieel pas sinds het jaar 89 CE. Julius Caesar heeft het vrije gebied ruim een eeuw eerder echter al ingelijfd.

Tijdens de Gallische Oorlogen is het Romeinse grondgebied door Julius Caesar behoorlijk uitgebreid. Nadat de Eburonen, en hun Belgische bondgenoten, in 54 BCE zijn verslagen heet het gebied Gallia Belgica.

Vele tientallen jaren later, in het jaar 16 of 17, worden er drie Gallische zelfstandige provincies ingesteld. Het noordelijke deel van Gallië is de nieuwe provincie Gallia Belgica. Het midden is de provincie Gallia Lugdunensis en het zuiden heet Gallia Aquitania.
Ook Germania Inferior en Germania Superior zijn dan herkenbare gebieden, maar zij krijgen niet de bijbehorende officiële status. De Germania’s blijven vooral financieel afhankelijk van Gallia Belgica.

Het Rijngebied is al door keizer Augustus benoemd tot grensgebied. Toch zijn er nog tientallen jaren pogingen om de grens te verleggen naar de rivier de Elbe. Daarom ligt het Rijngebied aanvankelijk redelijk veilig en niet aan de grens. Uiteindelijk wordt in 47 CE definitief door keizer Claudius besloten om de Rijngrens in te stellen, vooral vanaf Noviomagus (Nijmegen) tot aan de Noordzeekust. Direct daarna worden ook de meeste grensforten gebouwd.

Pas in het jaar 89 besluit keizer Domitianus dat zowel Germania Inferior als Germania Superior geheel zelfstandige provincies worden. De hoofdstad van Germania Inferior is Colonia Agrippina, het latere Keulen. De provincie wordt ingedeeld in verschillende bestuurseenheden. Naast Colonia Agrippina zijn dit: Colonia Ulpia Traiana (Xanten), Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen), Atuatuca Tungrorum (Tongeren) en het nieuw gestichte Municipium Aelium Cananefatum (Voorburg).

Deze laatste is het meest noordelijk gelegen bestuurscentrum op het continent. Het is een typisch Romeinse enclave met een Romeins stratenpatroon. Het stadje heet vanaf het jaar 124 Forum Hadriani, ter ere van keizer Hadrianus.