“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn

25 oktober 2021

De gemeente Alphen aan den Rijn verstrekt via het Erfgoedfonds subsidies voor het behoud van Alphens cultureel erfgoed. Project Romeins Alphen heeft een subsidie van 5.000 euro ontvangen, omdat dit project bijdraagt aan de beleving van erfgoed.

Voor behoud en beleving van Alphens cultureel erfgoed kan een subsidie aan worden gevraagd bij het Erfgoedfonds. Het gaat om incidentele projecten die bijdragen aan de ervaring van cultureel erfgoed door inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. De totale subsidie van 200.000 euro geldt voor zowel materieel als immaterieel erfgoed.

Een aanvraag kan worden ingediend voor:

  • een project dat bijdraagt aan het behoud van erfgoed

(bijvoorbeeld restauratie, herbestemming, herstel en onderhoud of het leren van een ambacht)

  • een project dat bijdraagt aan de beleving van erfgoed

(bijvoorbeeld organiseren van activiteit of evenement om erfgoed zichtbaar te maken, een informatiebord of het ontwikkelen van educatief materiaal)

Meer informatie over het Erfgoedfonds op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn.