Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn

25 oktober 2021

Gemeente Alphen aan den Rijn draagt bij aan de website RomeinsAlphen.nl om de kennis over het Romeinse verleden bij de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn en andere belangstellenden te vergroten. Dit is belangrijk voor cultuur, historie, erfgoed, toerisme, recreatie, imago, stadspromotie, onderwijs en trots op de eigen gemeente.

De Limespartners van de gemeente Alphen aan den Rijn mogen met in achtneming van het Nederlandse auteursrecht, in ieder geval correcte bron- c.q. naamsvermelding, om niet gebruikmaken van de content van Romeins Alphen ten behoeve van publicaties, routes en routeborden. De Limespartners zijn:

 • Regiegroep ‘Alphen, Wereldstad aan de Limes’
 • Museumpark Archeon
 • Vereniging Vrienden van Archeon
 • Bezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM
 • PReT
 • Stichting Centrummanagement
 • Centrummanager
 • Organisatoren Romeinenweekend
 • Romeinse Vicus aan de Rijn (project)
 • Bibliotheek Rijn en Venen
 • Brugwachtertje aan den Rijn
 • Cultuurpalet
 • Gilde Alphen aan den Rijn
 • Alphen Marketing
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Historisch Platform Alphen aan den Rijn en haar leden
 • Gemeentearchief Alphen aan den Rijn

De website van Gemeente Alphen aan den Rijn staat hier