“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Gallo-Romeinse tempels

Gallo-Romeinse tempels

28 mei 2022

De Romeinse tempelbouw is imposant, van steen en straalt macht uit. De Keltische en Germaanse goden worden in de donkere wouden vereerd. Tijdens de Romeinse overheersing worden de Romeinse en Germaans-Keltische ideeën verenigd in Gallo-Romeinse tempels.

Een Gallo-Romeinse tempel bestaat uit een omheind terrein. Dit is de tempel. Op het terrein staan gebouwen en het altaar.

Het belangrijkste gebouw in de tempel is het tempelhuis. Dit bestaat uit een cella, een kleine vierkante toren, met een porticus. Hier woont de godheid. Als de deuren open gaan is door de deuropening een groot kleurrijk beeld van deze godheid voor iedereen te zien. Normaal gesproken is deze cella alleen toegankelijk voor de priester(es). Rond de cella loopt een lagere porticus, een wandelgang.

Altaar

Voor de deur van de cella staat het altaar. Hier worden de offers gebracht. Brandoffers worden gedaan in een offerschaal. De geschenken, votiefstenen met een inscriptie en soms een afbeelding, worden in de tempel rond de cella en elders op het terrein geplaatst.

Bijgebouwen

Er zijn bijgebouwen als onderkomen voor priesters of priesteressen. Zo’n bijgebouw, vaak vlakbij de ingang of juist op het achterterrein, kan ook een andere functie hebben.

Foto boven: beeld van de godin Nehalennia, beschermvrouwe van reizigers, in de cella van een gereconstrueerde Gallo-Romeinse tempel in Museumpark Archeon
Foto’s onder: maquette van een Gallo-Romeinse tempel in het Gallo-Romeins Museum Tongeren

48 Gallo-Romaanse tempels tempelhuis.jpg

48 Gallo-Romaanse tempel maquette.jpg