“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Fabrica reconstructie

Fabrica reconstructie

28 april 2022

De werkplaatsen, ook wel aangeduid als fabrica, liggen aan de linkerkant van de weg die vanaf het zuiden Albaniana binnenkomt. Tussen de muur en het hoofdkwartier van het castellum ligt een aantal gebouwen waar militaire ambachten worden uitgeoefend.

De eerste fabrica, gebouwd na het voltooien van de verdedigingsgordel is voor een deel goed opgegraven. Daarom is het in elke reconstructie wel duidelijk hoe groot deze fabrica is. Ook is er altijd een lang gebouw dat met de smalle kant naar de weg staat. Daarna is het een kwestie van interpretatie van de grondsporen.

Archeoloog Julia Chorus, specialist op het gebied van Romeinse auxiliariforten en een van de opgravers van het Alphense castellum, meent dat de fabrica bestaat uit een aantal min of meer los van elkaar staande gebouwen. Het parallel aan de zuidelijke muur lopende gebouw is daar een van.

Het lange gebouw aan de zuidkant staat met de smalle kant aan de weg en heeft mogelijk een basilicavorm, een hoger middendeel met twee lagere zijbeuken. Dwars op dit gebouw staan twee lange gebouwen rond een open plein. Het gebouw langs de weg heeft een indeling die op de soldatenbarakken lijkt, allemaal kleinere ruimten aan een porticus. In de zuidwestelijke hoek staat een kleiner gebouw tussen de basilica en de westelijke vleugel. Aan de vierde, de noordelijke zijde, staan achter elkaar twee kleine gebouwen.

De reconstructie van Chorus wordt gebruikt bij het maken van de bronzen maquette van castellum die op het Rijnplein zal worden geplaatst.

41 Fabrica terrein reconstructie.jpg