“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Een offer aan de regalia

Een offer aan de regalia

12 juni 2022

Bij de Romeinse religie hoort het offeren aan de goden. Daarbij gaat het vaak om voedsel. Dit wordt als ‘eten’ gegeven of het wordt verbrand. Degene die het offer brengt, doet dit met bedekt hoofd.

Een gebruikelijk offer is een libum, een offerbrood. Dit offerbrood wordt overigens niet alleen gewaardeerd door de goden, maar ook door de sterfelijken. De Romeinse bakker doet in ieder geval goede zaken met de verkoop van libums.

In elk Romeins castellum is een vaandelheiligdom. Hier worden de veldtekens, de cohortstandaard en de vlag, bewaard. Het vaandelheiligdom staat in de principia, het bestuurlijk en religieus hoofdkwartier in een castellum.

De veldtekens spelen een rol in religieuze ceremoniën. Een ervan is het brengen van een offer. Degene die het offer brengt, kan dat namens het hele cohort doen of namens een centurie of namens zichzelf. Hoe belangrijker het offer of de gunst die wordt gevraagd, hoe hoger in rang degene die het offer brengt.

Voor een centurie zal de centurio een offer brengen, wellicht samen met de signifer, de standaarddrager. Het is gebruikelijk om een offer voor de goden zonder wapens te brengen en met  het hoofd bedekt. Dat kan door een slip van de sagum, de militaire mantel, over het hoofd te leggen.