“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Duizenden scherven

Duizenden scherven

29 september 2022

Tijdens archeologische opgravingen van Romeinse militaire nederzettingen bestaat een groot deel van de vondsten uit aardewerk of keramiek. Dat geldt ook voor de Alphense castella. Het gaat zowel om aardewerk dat is gebruikt door het garnizoen als door de inwoners van het kampdorp.

Het aardewerk is uitermate geschikt om te dateren. Dat komt omdat inmiddels zoveel aardewerk is opgegraven dat er wetenschappelijke lijsten zijn met wanneer welke vondst is gemaakt en wat het precies is. Een voorwerp wordt het gemakkelijkst herkend als het om een scherf van de rand van het voorwerp gaat. Het op deze manier onderzoeken van scherven en completere vondsten heet determineren.

Nu is er tijdens de opgravingen van Albaniana en Nigrum Pullum zoveel aan scherven gevonden dat bij lange na niet alles is gedetermineerd. Sterker nog: veel gevonden aardewerk is nog niet uitgezocht en eventueel met bijbehorende scherven gecombineerd.

Echt Romeins

Het is wel duidelijk dat ongeveer 98 procent van het aardewerk echt Romeins is. Dat wil zeggen dat het op een pottenbakkersschijf is gedraaid en meestal uit Gallië komt. Het gaat dan vaak om terra sigillata, maar het meest zijn kruiken en amforen gevonden.

De resterende 2 procent is handgemaakt. Dit aardewerk is lokaal. Deels gaat het om vaatwerk van de Frisii en deels gaat het om aardewerk uit de kuststreek waarin zout is vervoerd.

Vicus aan de Rijn ♥

De Pop-up tent van ArcheoHotspots Vicus aan de Rijn staat regelmatig in Alphen aan den Rijn. In de tent wordt voorlichting gegeven over de archeologische opgravingen in de gemeente én iedereen mag helpen bij het determineren van grote scherven. De scherven komen uit de lokale opgravingen en worden bewaard in het Archeologisch Depot Zuid-Holland. Er zijn trouwens ArcheoHotspots in heel Nederland met materiaal uit andere locaties.

Duizenden scherven ♥

In het Alphense Stadshart zijn in het opgravingsseizoen 2001-2002 maar liefst 40.000 scherven aardewerk gevonden. Twee derde is Romeins, de rest is uit latere perioden. Hiervan zijn ruim 27.000 scherven gedetermineerd. Slecht 585 fragmenten zijn handgevormd, de overige zijn op een draaischijf gemaakt.