“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Dierenhuiden

Dierenhuiden

01 april 2022

In het Romeinse leger zijn veel rangen en standen. Er zijn ook veel verschillende functies. Een eervolle is die van standaarddrager. Er zijn verschillende standaarddragers die onder meer herkenbaar zijn door het dragen van de huid van een leeuw, beer of wolf op hun helm.

Veel functies zijn aan het uniform te herkennen. Zo hebben infanteristen andere kleding en een andere wapenrusting dan cavaleristen. De standaarddrager is ook heel herkenbaar door het dragen van een standaard en een klein rond schild, maar vooral door het dragen van een dierenhuid op de helm.

Elk legioen heeft haar eigen standaards, inclusief een lans met de adelaar. Elk cohort heeft haar eigen standaard, een lans met een metalen hand. Er zijn ook dergelijke standaards bekend met een decoratieve speerpunt. Ook een centurie heeft een eigen standaarddrager. Deze draagt eveneens een standaard, waarschijnlijk soortgelijk aan die van een cohort.

Veel is echter onbekend. Er zijn reliëfs die weergeven hoe een standaard eruitziet. Maar er is er niet een helemaal compleet teruggevonden. Nog onbekender zijn de dierenhuiden op de helm. Dat deze door de standaarddragers zijn gedragen, staat vast. Maar van welke dieren de huiden zijn, is niet zeker.

Zeer waarschijnlijk zijn een beer, een leeuw en een wolf wel leveranciers van dergelijke huiden. Er is echter discussie over, omdat dit nooit goed is onderzocht. Voor een degelijk onderzoek zouden alle afbeeldingen op triomfbogen of -zuilen en op grafstenen moeten worden bekeken. En zelfs dan zijn veel afbeeldingen open voor interpretatie.

41 Dierenhuiden.jpg