Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

De wereld volgens Caesar

De wereld volgens Caesar

22 juni 2023

Gaius Julius Caesar is geboren in een verarmde patricische familie. Zijn kleurrijke loopbaan eindigt als hij door de senaat wordt vermoord. Het grootste deel van zijn leven brengt Caesar door in de politieke arena en op het militaire slagveld. Door zijn overwinningen breidt het Romeinse Rijk aanzienlijk uit.

Julius Caesar (100-44 BC) maakt in ieder geval een einde aan de verarmde positie van zijn familie. Het is echter zijn adoptief zoon (en neef) Octavianus die als princeps de familie naar de allerhoogste positie van augustus, keizer, brengt. De laatste keizer uit dit Huis is Nero (37-68 CE).

De ambitieuze Caesar maakt in eerste instantie normale carrièrestappen voor een jongeman uit een adellijke familie. Hij is echter opvallend vaak betrokken bij politieke intriges. Als hij gouverneur van een kleine Gallische provincie wordt, grijpt hij zijn kans als veldheer en verovert hij tijdens de Gallische Oorlogen (58-50 BC) steeds meer grondgebied.

Voor Caesar lokt echter ook het overzeese Britannia. Tijdens, of als onderdeel van, de Gallische Oorlogen valt de veldheer tweemaal, in 55 en in 54 BC, het eiland binnen. Beide keren vertrekt hij weer, maar de handelsbetrekkingen zijn sinds zijn bezoek behoorlijk verbeterd.

Na de Gallische Oorlogen ontstaan een machtsstrijd en een burgeroorlog in Rome die Caesar de titel dictator oplevert en vervolgens die van imperator. Politiek gezien wil Caesar op basis van de macht die hij heeft, hervormingen doorvoeren. Dat brengt hem in conflict met de Romeinse Senaat. Uiteindelijk lijdt dit tot de moord op Gaius Julius Caesar in 44 BC.

Loopbaan van Julius Caesar

Caesar geniet een veelzijdige opleiding en heeft daar in de loop van zijn carrière veel plezier van. Zijn eerste belangrijke functie is die van flamen diales, priester van Jupiter. In deze tijd ontstaat een burgeroorlog waardoor Caesar zijn functie, en bezittingen, verliest. Vervolgens begint hij aan een militaire loopbaan, waartoe ook ambassadeurschap behoort. Rond zijn 25-ste is de jonge Caesar advocaat in Rome. Daar start zijn politieke loopbaan. Caesar is achtereenvolgens tribuun, quaestor en curator. Via een uitstapje als pontifex maximus, de belangrijkste priester in Rome, wordt hij propraetor van de provincie Hispania Ulterior. Daarna wordt Caesar consul in Rome en uiteindelijk kiest hij als proconsul voor de Gallische provincies en begint hij rond 58 BC met de verovering van heel Gallië.   

Illustratie: de kaart van het Romeinse Rijk volgens Gaius Julius Caesar (Kelsey-Caesar-Britain Creative Commons)