“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Dateren van keramiek

Dateren van keramiek

22 november 2021

Tijdens de opgravingen van castellum Albaniana zijn meer dan genoeg vondsten gedaan die gedetermineerd en gedateerd kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld veel dateerbare keramiek en aardewerk gevonden.

Romeinse keramiek is over het algemeen goed dateerbaar. Keramiek blijft beter in de bodem bewaard dan bijvoorbeeld hout en leer. Daarom wordt er veel van gevonden in het hele gebied van het Romeinse Rijk.

Natuurlijk worden er vaker scherven opgegraven dan complete potten, kannen of bekers. Een ervaren onderzoeker kan vaak aan de scherven zien wat hij of zij in de handen heeft. Door ervaring krijgt een onderzoeker namelijk veel materiaalkennis.
Materiaalkennis is een relatieve dateringsmethode. Hoe oud is een object ten opzichte van een ander object? Dat kan aan de hand van de stijl of decoratie van een object, de techniek om het object te maken of door het gebruikte materiaal, bijvoorbeeld de kleisoort, bepaald worden.

Goed gedateerde keramiek is opgenomen in wetenschappelijke lijsten. Archeologen en andere onderzoekers vergelijken nieuwe vondsten met de kenmerken op de lijsten.
Als keramiek uit een bepaalde opgravingslaag van een datum is voorzien, dan weten de wetenschappers dat andere vondsten uit dezelfde laag uit dezelfde periode stammen.

Foto: replica’s van Romeins aardewerk gemaakt op dezelfde manier als in de Romeinse periode