“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Contubernium in een barak

Contubernium in een barak

11 februari 2022

De barakken in een castellum bestaan onder meer uit een rij verblijfsruimten voor de contubernia. Elke groep van acht soldaten heeft zo’n eigen onderkomen, bestaande uit een wapenkamer en een ruimte waar geslapen, gekookt en gegeten wordt.

Elk contubernium is verantwoordelijk voor het eigen verblijf. Dit verblijf, eveneens contubernium genoemd, bestaat uit een wapenkamer annex opslag waar de pantsers, helmen, schilden en wapens worden opgeslagen. Hierachter ligt de verblijfsruimte met stapelbedden tegen de wanden, een haard tegen de tussenmuur en een tafel om aan te werken, te spelen en te eten.

De soldaten zijn lang niet altijd als compleet contubernium in het castellum aanwezig. Vaak hebben zij individuele klussen toegewezen gekregen. Er zijn ook altijd wel zieken of gewonden die in het hospitaal, of een daarvoor ingerichte ruimte, verblijven.

De soldaten slapen in stapelbedden. Deze zijn waarschijnlijk vier hoog om zoveel mogelijk leefruimte te creëren. Het meubilair bestaat in ieder geval uit een tafel met zitplaatsen.

De maten ♥

Een contubernium in de oudste barakken, barak D en E, in castellum Albaniana is 6,70 meter diep bij een breedte van 3,40 tot 3,70 meter. De armae, de wapenkamer, is 1,90 diep en de papiliones, de verblijfsruimte, is 4,80 meter diep.